2547 sayılı kanunun 58.Maddesi gereğince İşletmemize gelen  ödeme evraklarını yine bu kanunun ilgili hükmünce işletmemizin 7 gün inceleme süresi bulunmaktadır.Yine bu kanunun ilgili hükmünce Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğününde 7 gün inceleme süresi bulunmaktadır azami süre olan 14 gün sonunda ödenme yükümlülüğü bulunmaktadır.İşletmemiz ve saymanlığımız dışında gelişen , kişilerin veya firmaların vergi borçları bulunması durumunda kişilere veya firmalara ayrıca ödeme yapılmayıp vergi borcuna karşılık sistem tarafından otomatik mahsuplaşma yapılmaktadır.

Etiket: Döner Sermaye Ödeme Süreleri