Akademik Personelin Yapacağı Döner Sermaye İşleri Hakkında

        Döner Sermaye İşletmesinin tabii olduğu mevzuatlar gereği, Üniversitemiz öğretim elemanlarının faaliyet alanları kapsamında (Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Madde-5); kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, Üniversitemize yapılacak yazılı talepler doğrultusunda, gerçekleştirilecek oldukları döner sermaye işleri (proje, kurs, seminer, analiz, danışmanlık vs..) öncesinde bağlı bulundukları birim yetkilisinin onayına müteakip, Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılacak işlemlerde ortaya çıkabilecek aksaklık ve mağduriyetlerin önlenebilmesi için yukarıda açıklanan hususlara özen gösterilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

Etiket: Akademik Personelin Yapacağı Döner Sermaye İşleri Hakkında