Etiket: Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (11 Temmuz 2023) Yayımlandı.