İşletme Müdürü

Ali Küçükefe

Mustafa Alim

Memur

Oben Kaya